BILDER
<Heim

 Bilder
Om oss
Drivstoff
Kart
Lenker
 

Pir 1 Pir 2 Pir 3 Gjestebrygga

 

BILDER FRÅ FØRDE BÅTHAMNBilder frå stormfloa 14. januar 2005.

Arbeid med nye brygger på pir 5

 

 
Indre hamn sett frå Hafstadfjellet (mot nord)


Ytre hamn sett frå Hafstadfjellet (mot nord)


Ytre hamn sett frå Hornnes (mot syd)


Oppsettingsvogna til båtklubben


Vinterdag i båthamna


Ny betongbrygge på plass.


Sjøsetting av bryggemodul til Pir 4


Ytre hamn med nye brygger på plass
Sjøsetting på ny rampe
(C) Førde Båtklubb /P. K. Eide 2005