HOVUDSIDE

 

 


 


Bilder
Om oss
Drivstoff
Kart
Lenker

 


  

Legg til Førde Båtklubb i favoritter

 

FØRDE BÅTKLUBB
er driftsorganisasjon for båthamna i Førde. Klubben vart etablert i 1971 og har 437 medlemmer og 222 båtplassar pr januar 2010.

Nyheiter


 

 

Innlogging for medlemmer:

Innlogging for styret:

 

INFO FRÅ STYRET

(17.03 2011) ÅRSMØTE FOR 2010
Årsmøtet for 2010 vart helde fredag 25. februar 2011 kl 19:00
Førde Hotell.  Referat frå møtet ligg på medlemssida, du må logge inn for tilgang til dette.

 

Juli 2010: FØRING AV FRITIDSBÅT

 

Dei nye reglane for føring av fritidsbåtar kan vere forvirrande.

KNBF har bo sendt ut info om dette.

Klikk på linken.

 

http://knbf.no/archives/2010/07/regler_for_fori.php

 

Helsing

 

Førde båtklubb

Per Arne Furseth

Styreleiar

 

 


 


 

 

VIL DU BLI MEDLEM ELLER TRENG DU BÅTPLASS?
Klikk "Om oss" i menyen oppe til venstre for meir info.


ASSISTANSE
Er det behov for assistanse f eks ved problem med båten, eller du ser ting du vil melde frå om, kan du ringe hamnesjefen på Tlf 90726068 eller kontakte han på E-post på denne lenka.


ADRESSA TIL KLUBBEN
-finn du på "Om oss".
 


NYHEITER

11.06.2010

INNMELDING I KONGELEG NORSK BÅTFORBUND

 

I tråd med vedtak i årsmøtet i Førde båtklubb 5. februar 2010 har styret no meldt Førde båtklubb inn i KNBF.

Innmeldinga gjeld og alle våre 217 medlemar med båtplass.

 

Det vil kome meir info om dette etter kvart.

 

Helsing styret

 

 

22.05.2010:

4 knop er den farta du kan køyre med når du er innanfor moloen.

Denne grensa står på skilt både på moloen og lenger inne.  Køyrer du fortare lagar du så mykje bølger at vi får ein stor og unødvendig slitasje på bryggeanlegg og fortøyningar, samstundes med at du lagar problem for dei som er i hamna og jobbar på båtane sine.

 

Framleige og sal av båtplassar skal skje gjennom styret. Dette er regulert i klubben sine vedtekter, og ingen har sjølv høve til å selje/leige/låne vekk plassen sin direkte til nokon annan.  Klubben har ventelister med folk som både vil kjøpe og leige båtplass, og tildelingar skjer etter denne lista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen av sida

 

BÅTHAMNA
ligg innerst i Førdefjorden, nordaust for skipsverftet. Hamna består av indre og ytre hamn. I indre hamn finn ein diesel- og bensinpumpe, gjestebrygga og klubbhus med sanitæranlegg. Her er også rampe for båtvogner. Sjå meir under lenka "Om oss".
 


GJESTEBRYGGA
har plass til 4 - 5 båtar langs brygga, men det er god plass i breidda.
(OBS!
Ved  stor fjære kan det verte noko grunt heilt inntil kaia)
Ytterste sida av bunkringsbrygga er berre for tilkomst til drivstoff-pumpene.

Kaileiga er kr 100,- pr døgn + ev straum (kr 50,- pr døgn). Sjå oppslag på klubbhuset.

Straumuttak finst på veggen på klubbhuset.

I begge endar på brygga er det uttak med godt drikkevatn, men hugs at det er vassmålar på anlegget...

Sanitæranlegg finn ein i klubbhuset, for tilgang kontakt ABA's Inn, kro i Elvegården, Naustdalsveien 1, ca 8 min spasertur mot sentrum.

Treng du daglegvarer er næraste butikk berre nokre hundre meter frå båthamna, spasér bortover forbi nausta og sving til høgre, fortset på gangvegen mot sentrum. Her finn du det meste av butikkar innanfor kort gangavstand.


FØRDE
er mykje meir enn skipsverft og  handelshus!

Utforsk Førde og omegn med hjelp frå Reisemål Sunnfjord.
Det er ikkje langt til buss og taxi, som kan ta deg opp til Jølster, bort til Gaular, ut til Naustdal eller rundt om i Førde.

For informasjon om Førde, klikk deg inn på www.sunnfjord.no eller www.forde.kommune.no (Førde Kommune).

Du kan finne mange nyttige lenker på portalen Fjord Info.

VELKOMMEN SOM GJEST I FØRDE BÅTHAMN!


 


(C) Førde Båtklubb /P. K. Eide 2005